Showing 1-6 of 6 items.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə;

İnsanların ixtiyar sahibinə;

İnsanların tanrısına;

Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən-

O Şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır,

(O Şeytan ki) cinlərdən də olur, insanlardan da! (Və ya: (o Şeytan) istər cinlərdən olsun, istər insanlardan!)”