Showing 1-6 of 6 items.

Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!

Sunduesin e njerëzve,

Të adhuruarin e njerëzve,

Prej të keqes së cytësit që fshihet.

I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve,

Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”.