Showing 1-20 of 20 items.

Ty zahalený!

Modli se v noci, kromě chvíle malé,

polovinu z ní, či uber z toho nemnoho,

či přidej k tomu něco a prozpěvuj Korán slavnostně!

Obtížíme tě záhy slovem nadmíru vážným:

na počátku noci jsou dojmy věru hlubší a přímější výrazem svým,

vždyť během dne starosti máš rozsáhlé.

Vzpomínej tedy jména Pána svého a oddej se Mu oddaně!

On Pánem je východu i západu a není božstva kromě Něho; učiň jej svým ochráncem

a trpělivě snášej to, co oni hovoří, a vzdal se od nich vhodným odchodem.

Ponech Mně na starost ty, kdož za lháře tě mají a ve slastech si žijí, a popřej jim lhůtu krátkou!

My pouta máme pro ně a výheň ohnivou,

pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný

v den, kdy země a hory se budou třást a hory jak přesypy písečné se budou sesouvat.

A věru jsme k vám vyslali posla svědčícího proti vám, podobně jako jsme vyslali posla k Faraónovi předtím,

však Faraón neuposlechl posla tohoto; i uchvátili jsme jej uchvácením prudkým.

Jak chcete se chránit jste-li nevěřící přede dnem, jenž děti šedovlasými učiní,

v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?

Toto je vskutku připomenutí, a kdo chce, ať k Pánu svému cestu nastoupí.

Věru Pán tvůj dobře ví, že ty a skupina těch, kdož s tebou jsou, modlitbu konáte skoro dvě třetiny, polovinu či třetinu noci. A Bůh den i noc vyměřuje a On ví, že přesně to nepočítáte, a již vám prominul. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné! A On ví, že mezi vámi budou nemocní a jiní, již po zemi cestovat budou část přízně Boží hledajíce, i ti, kteří budou bojovat na Boží stezce.Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné, modlitbu dodržujte, almužnu dávejte a Bohu dobrou půjčku poskytněte! A co jste z dobrých skutků sami pro sebe si předem připravili, to naleznete u Boha lepší a větší v podobě odměny. A Boha proste za odpuštění, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný!