Showing 1-20 of 36 items.

Când cumpără, cer oamenilor să le umple măsura,

însă când ei măsoară ori cântăresc, îi înşală!

Nu-şi dau seama că vor fi sculaţi

într-o Zi mare,

într-o Zi când oamenii vor sta drepţi înaintea Domnului lumilor?

Nu! Cartea celor desfrânaţi este Siggin;

Cum vei şti tu oare ce este Siggin?

Este o carte scrisă!

Vai celor care hulesc, în Ziua aceea,

vai celor care socot Ziua Judecăţii de Apoi minciună!

Doar cel care încalcă Legea şi este plin de păcate o socoate minciună.

Când i se recită în faţă din versetele Noastre, el spune: “Sunt doar poveşti ale celor dintâi!”

Nu! Inimile le-au fost pecetluite de ceea ce au dobândit.

Nu! În Ziua aceea, vor fi despărţiţi de Domnul lor

şi aruncaţi în Iad.

Li se va spune atunci: “Iată cea ce voi socoteaţi minciună!”

Nu! Cartea celor curaţi este Illiyun!

Şi cum vei şti tu oare ce este Illiyun?

Este o carte scrisă!

Cei care sunt aproape de Dumnezeu o pot mărturisi.