Showing 1-20 of 36 items.

Biada oszustom!

Tym, którzy kiedy otrzymują, domagają się od ludzi pełnej miary;

A kiedy mierzą lub ważą dla nich, to przyczyniają się do ich straty.

Czyż oni nie myślą, iż będą wskrzeszeni

Dnia wielkiego,

Dnia, kiedy ludzie staną przed Panem światów?

Wcale nie! Zaprawdę, księga ludzi występnych znajduje się w Sidżdżinie!

A co ciebie pouczy, co to jest Sidżdżin?

To jest księga zapisana.

Biada tego Dnia tym, którzy pomawiają o kłamstwo;

Tym, którzy uważają za kłamstwo Dzień Sądu!

Za kłamstwo uważa go tylko każdy człowiek występny, grzeszny.

Kiedy mu recytują Nasze znaki, on mówi:"To są baśnie praojców!"

Ależ nie! Przeciwnie, rdza uczynków pokryła ich serca.

Wcale nie! Zaprawdę, oni tego Dnia będą oddzieleni od swego Pana!

Potem będą się palić w piekle!

Wtedy będzie im powiedziane:"To jest to, co uważaliście za kłamstwo!"

Wcale nie tak! Zaprawdę, księga sprawiedliwych jest w Illijjun!

A co ciebie pouczy, co to jest Illijjun?

To jest księga zapisana.