Showing 1-20 of 36 items.

Ve dem som snyter!

Som når de tilmåles av folk, krever fullt mål,

men når de måler ut til dem eller veier til dem, så snyter de.

Tror ikke disse at de blir gjenoppvekket

til en svær dag,

den dag da menneskene skal stå frem for all verdens Herre?

Så sannelig, de syndefulles bok er i Sidsjin.

Men hvordan kan du vite hva Sidsjin er?

Det er en fullskreven bok.

Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

Som fornekter dommens dag!

Ingen fornekter den, unntatt enhver som går over grensen, full av synd.

Når Vårt ord fremleses for ham, sier han: «Fabler fra gamle dager!»

Nei så sannelig, det de har bedrevet, har rustet fast på deres hjerter!

Sannelig, på hin dag skal de stenges ute fra Herren,

og så skal de havne i helvete.

Så lyder det: «Dette er det dere fornektet!»

Så sannelig, de frommes bok er i Illiyun.

Men hvordan kan du vite hva Illiyun er?

Det er en fullskreven bok,