Showing 1-20 of 36 items.

Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

Kako ne pomisle da će oživljeni biti

na Dan veliki,

na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,

a znaš li ti šta je Sidždžin?

Knjiga ispisana!

Teško toga dana onima koji su poricali –

koji su onaj svijet poricali –

a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,

koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio:"Izmišljotine naroda drevnih!"

A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,

zatim će, sigurno, u oganj ući,

pa će im se reći:"Eto, to je ono što ste poricali!"

Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,

a znaš li ti šta je Illijjun?

Knjiga ispisana! –