Showing 1-20 of 50 items.

ขอสาบานต่อลมที่พัดออกมาติดต่อกัน

ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดมาอย่างแรง

ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่อุ้มเมฆฝน

ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ

ขอสาบานต่อมะลาอิกะฮฺที่นำมามอบแก่บรรดานะบี

ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับ

แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลง

และเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออก

และเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง

และเมื่อบรรดาร่อซูลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนด

สำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขา (บรรดาร่อซูล) ถูกเลื่อนออกไป

สำหรับวันแห่งการตัดสิน

และอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร ?

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

เรามิได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อน ๆ ดอกหรือ ?

หลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลัง ๆ ปฏิบัติตามพวกเขา

เช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากร

ความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

เรามิได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่า (อสุจิ) ดอกหรือ ?