Showing 1-20 of 50 items.

Тоташ исә торган һәлак итүче җил белән ант итәмен.

Чын искүче җил белән.

Вә яңгырларны, болытларны таратучы җилләр белән.

Вә хак белән батыл арасын хәләл белән хәрам арасын аеручы Коръән аятьләре белән.

Вә пәйгамбәрләргә вәхийне салучы фәрештәләр белән ант итәмен.

Ул фәрештәләр яхшы мөселманнарның хаталарын каплаганнары хәлдә яки батыл эшләргә, бидеґәт гамәлләргә чумган кешеләрне Аллаһ ґәзабы илә куркытканнары хәлдә.

Тәхкыйк вәгъдә ителмеш кыямәт булачактыр.

Әгәр йолдызларның нуры сүнсә.

Дәхи күк ярылса.

Дәхи таулар тетелеп очсалар.

Вә кыямәт булгач, өммәтләренә гуаһлык бирү өчен пәйгамбәрләргә вакыт билгеләнер, шул билгеләнгән вакытка пәйгамбәрләр вә барча өммәтләр хөкемгә җыелырлар.

Бу хөкем вакыты кайсы көнгә кичектерелде.

Хак белән батыл арасын аера торган көнгә кичектерелде.

Сиңа нәрсә белдерде ул хак белән батыл арасын аера торган көннең нинди көн икәнлеген?

Ул көн Коръәнне вә пәйгамбәрне ялган диючеләргә, яки Коръән белән гамәл кылмаган кешеләргә хәсрәт һәм һәлакәтлек көнедер.

Әүвәлге кәферләрне Без һәлак итмәдекме?

Соңра аларга ияртеп соңгы кәферләрне дә һәлак итәрбез.

Коръән белән гамәл кылмыйча кәфер булган, яки монафикъ булган кешеләргә әнә шулай җәза бирәбез.

Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр!

Әйә сезне халык кылмадыкмы хур булган бер тамчы судан?