Showing 1-20 of 50 items.

JAG KALLAR till vittnen [vindarna] som sänds ut, en efter en

och som kan växa till en rasande orkan!

Och [uppenbarelserna] som lägger fram [sanningen]

och därmed skiljer [rätt från orätt]

och ger en påminnelse,

som befriar på samma gång som den varnar!

DET SOM har lovats er skall helt visst komma,

när stjärnorna förlorar sitt ljus,

och himlen rämnar,

och bergen [smulas sönder till stoft] som skingras för vinden,

och timmen slår då sändebuden kallas fram [för att vittna].

Vilken är den Dag då detta skall ske

[Det är] Åtskillnadens dag!

Vad kan låta dig förstå vad Åtskillnadens dag betyder

Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

Lät Vi inte [förnekarna] i gångna tider gå under

Och Vi skall låta senare tiders [förnekare] följa dem!

Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna!

Förlorarna denna Dag är de som förkastade sanningen!

Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska