Showing 1-20 of 50 items.

Waxaan ku dhaartay Dabaysha wanaaga lala Diro.

iyo Dabaysha sida daran u dhabata.

Iyo Dabaysha roobka kicisa.

Iyo malaa"igta Xaqa iyo Baadilka kala Bixisa.

iyo malaa"igta waxyiga soo Dajisa.

Si Dadka loo waaniyo looguna digo.

Ee waxa dadow Eebe ku Yaboohay wuu dhici.

Markase xiddiguhu Nuurku ka tago.

Oo samadu Dildillaacdo.

Oo Buuraha la Rujiyo.

Oo Rasuulladii la kulmiyo (iyo Dadkoodii).

Maalion wayn oo loo Qabtay Darteed.

In dadka la kala Bixiyo Dartiis.

Maalinta kala Bixinta ma Taqaannaa.

Halaag wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay.

Miyaannaan Halaagin Ummadihii hore.

Haddana Aannaan Raccinhaynin kuwii Dambe.

Saasaana ku Falaynaa Dambiilayaasha.

Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniya.

Miyaannaan Idinka Abuurin biyo tabar yar.