Showing 1-20 of 50 items.

Pe vântoasele aprige la suflat!

Pe solii iute răspânditori!

Pe despărţitorii osânditori!

Pe ai amintirii aducători!

— întru dezvinuire ori întru predicare —

Cu ce sunteţi ameninţaţi va veni neapărat,

când stelele vor fi şterse,

când cerul va fi despicat

când munţii vor fi în ţăndări aruncaţi,

când trimişilor un răgaz le va fi dat!

Pentru ce zi au fost sorocite, oare?

Pentru Ziua Cumpenei.

Cum vei şti tu oare ce este Ziua Cumpenei?

În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

Nu i-am nimicit pe oamenii dintâi?

Nu îi facem pe cei de apoi să le urmeze?

Aşa vom face cu toţi nelegiuiţii.

În Ziua aceea, vai celor care hulesc!

Nu v-am creat Noi din apă lepădată

pe care am pus-o într-un vas trainic