Showing 1-20 of 50 items.

Na wysyłane kolejno

I na wiejące gwałtownie,

I na rozprzestrzeniające się szeroko,

I na rozdzielające całkowicie,

I na rzucające napomnienie

- dla usprawiedliwienia i ostrzeżenia!

To, co wam zostało obiecane, z pewnością nadejdzie!

Przeto kiedy gwiazdy utracą blask,

Kiedy niebo zostanie rozdzielone,

Kiedy góry zostaną rozproszone,

Kiedy posłańcy będą mieli wyznaczony czas

Do jakiego to dnia będzie odłożone?

Do Dnia Rozstrzygnięcia.

A co ciebie pouczy, co to jest Dzień Rozstrzygnięcia?

Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

Czyż nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń?

I czy nie daliśmy im innych jako następców?

Tak postępujemy z grzesznikami.

Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!

Cóż nie stworzyliśmy was z marnej wody