Showing 1-20 of 50 items.

Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),

Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya,

Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,

Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,

Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia),

Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar - derhaka; -

(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku.

Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap;

Dan apabila langit terbelah;

Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan;

Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).

(Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?

(Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu?

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!

Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?

Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian.

Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa.

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!

Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang?