Showing 1-20 of 50 items.

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,

dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,

dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,

dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,

dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,

untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,

sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,

dan apabila langit telah dibelah,

dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,

dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).

(Niscaya dikatakan kepada mereka:)"Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"

Sampai hari keputusan.

Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?

Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.

Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?