Showing 1-20 of 50 items.

سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده شدند.

پس سوگند به فرشتگانی که همچون تندباد می‌روند.

و سوگند به فرشتگانی که (ابرها را) پراکنده می‌کنند.

پس سوگند به فرشتگانی که جداکننده (حق از باطل) اند.

و سوگند به فرشتگانی که وحی (الهی) را (به پیامبران) القا می‌کنند.

برای اتمام حجت یا برای بیم و هشدار.

بی‌گمان آنچه به شما وعده داده می‌شود، واقع خواهد شد.

پس هنگامی که ستارگان تیره (و محو) شود.

و هنگامی که آسمان شکافته شود.

و هنگامی که کوه‌ها (از جا کنده و) پراکنده شود.

و هنگامی که پیامبران را (جهت گواهی بر امتها) وقت معین شود.

این (امر) برای چه روزی به تأخیر افتاده است؟!

برای روز جدایی، (و داوری).

و تو چه دانی روز جدایی (و داوری) چیست؟!

در آن روز (قیامت) وای بر تکذیب‌کنندگان!.

آیا ما پیشینیان (مجرم) را نابود نکردیم؟!

سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد.

این چنین با گنهکاران رفتار می‌کنیم.

در آن روز (قیامت) وای بر تکذیب‌کنندگان!

آیا شما را از آبی پست (و ناچیز) نیافریدیم؟!