Showing 1-20 of 50 items.

Ik zweer bij de engelen die door God gezonden zijn, en elkander in eene aanhoudende reeks opvolgen.

Bij hen die zich snel bewegen met eene snelle beweging;

En bij hen die zijne bevelen verspreiden. Door die op aarde bekend te maken,

En bij hen die waarheid van leugen afscheiden, door die te erkennen.

En bij hen die de goddelijke vermaning mededeelen.

Ter verontschuldiging of bedreiging.

Waarlijk, wat wij beloofd hebben, is onvermijdelijk.

Als de sterren zullen worden uitgedoofd.

En de hemel gespleten,

Als de bergen zullen uiteenstuiven.

En als den gezanten een tijdstip zal zijn aangewezen, om te verschijnen en getuigenis tegen hun eigen volk af te leggen.

Tot op welken dag zal men het einde uitstellen?

Tot den dag der scheiding.

En wat zal u doen begrijpen, wat de dag der scheiding is?

Op dien dag, wee over hem, die de profeten van bedrog beschuldigde!

Hebben wij niet de vroegere, hardnekkige ongeloovigen verdelgd?

Wij zullen ook die van latere tijden hen doen volgen.

Zoo handelen wij met de snoodaards.

Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd!

Hebben wij u niet van een nietigen droppel zaad geschapen.