Showing 1-20 of 50 items.

Při postupně vysílaných,

prudce spěchajících,

široce rozevírajících,

ostře rozlišujících

a připomenutí vrhajících,

ať pro omluvu či varování -

to, co vám je slíbeno nezvratně se přihodí!

Až hvězdy pohasnou,

až nebesa se roztrhnou,

až hory rozprášeny budou,

až čas poslům bude stanoven -

ke kterému dni odklad bude udělen?

Ke dni rozhodnutí!

Víš ty vůbec, co je to den rozhodnutí?

Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

Což jsme již předchozí nezahubili

a nedali je následovat jinými?

Takto my budeme jednat s hříšnými!

Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

Což jsme vás nestvořili z tekutiny nicotné,