Showing 1-20 of 50 items.

And olsun bir-birinin ardınca göndərilənlərə (mələklərə, peyğəmbərlərə, yaxud küləklərə);

And olsun şiddətlə əsənlərə (və ya yel kimi tez gedənlərə);

And olsun (Allahın ayələrini, kitablarını və əmrlərini) yayanlara;

And olsun (haqla batili) ayıranlara;

And olsun vəhyi (peyğəmbərlərə) çatdıranlara-

(Mö’minlər tövbə edib) üzr diləmək və ya (kafirləri) qorxutmaq üçün (olan vəhyi çatdıranlara) ki,

Sizə və’d edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!

Ulduzlar sönəcəyi;

Göy yarılacağı;

Dağlar parça-parça olub dağılacağı (toz kimi havada uçacağı);

Peyğəmbərlərə (öz ümmətlərinə şahidlik etmək üçün bir qədər) möhlət veriləcəyi zaman,

(Belə soruşulacaqdır: ) “(Bunlara) hansı günə qədər möhlət verilmişdir?”

(Həmin suala cavab olaraq deyiləcəkdir: ) “(Haqla batili) ayırd ediləcəyi günə qədər!”

Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir o ayırd etmə günü?!

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!

Məgər Biz əvvəlkiləri (keçmiş kafir ümmətləri) məhv etmədikmi?!

Sonra axırda gələnləri (Məkkə müşriklərini) də onlara qatacağıq.

Biz günahkarlarla belə rəftar edirik.

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!

Məgər sizi bir qətrə zəif (dəyərsiz) sudan (nütfədən) yaratmadıqmı?!