Showing 1-20 of 118 items.

Тәхкыйк хак мөэминнәр ґәзабтан котылып мәңгелек сәгадәткә ирештеләр.

Алар намазларын хошугъ белән укыйлар, Аллаһудан куркып, кечерәяләр.

Янә алар буш сүзләрдән, файдасыз эшләрдән баш тарталар.

Вә малларының зәкятен бирерләр.

Вә алар гаурәт әгъзаларын күрсәтмәсләр һәм зинадан сакланырлар.

Мәгәр үз хатыннарыннан вә хуҗа булган җария хатыннан сакланмаслар моның өчен алар шелтә ителмәсләр.

Берәү үз хатыныннан вә җариясеннән башканы эстәсә, ягъни зина кылса, ул кешеләр хәләлдән хәрамга үтүчеләрдер.

Янә алар тапшырылган әманәтләргә вә биргән вәгъдәләргә хыянәт итмәсләр.

Вә намазларын вакытында укырлар.

Ошбу кешеләр хокукый җәннәт варисларыдыр.

Алар Фирдәүс җәннәтенә варис булырлар һәм алар анда мәңге калырлар.

Тәхкыйк Без Адәмне саф балчыктан яраттык.

Соңра Адәмнең нәселен ана карынында мәни кылдык.

Соңра мәнине каты кан итеп яраттык, соңра ул каты канны чәйнәлгән ит кеби кыйлдык, соңра ул итне сөяк иттек, соңра ул сөяккә ит кидердек, соңра аны икенче төрле халык иттек ягъни, аңа җан бирдек, яратучыларның күркәмрәге булган Аллаһ олугъ булды.

Соңра бармагыз да әҗәлегез җитеп мәет булырсыз.

Соңра кыямәт көнне терелеп кубарылырсыз.

Тәхкыйк өстегездә җиде күкне яраттык ул фәрештәләр юлыдыр, Без яраткан нәрсәләребездән гафил булмадык.

Янә Без кирәк хәтле итеп күктән су иңдердек, соңра ул суны җирнең чокырларында тотарбыз яңгыр яумаганда кешеләр файдалансын өчен, ул суны юк итәргә дә көчебез җитәдер.

Ул су белән сезгә хөрмә, йөзем бакчаларын кылдык, сезнең өчен ул бакчаларда куп җимешләр бар, аларны сез ашыйсыз.

Дәхи Синай тавында үсә торган зәйтүн агачын кылдык, ул агач ашаучылар өчен май һәм ризыкның төсен үзгәртә торган буяу чыгарадыр.