Showing 1-20 of 118 items.

ce în rugăciunile lor sunt smeriţi,

ce se feresc de vorbele deşarte,

ce dau milostenie,

ce îşi păzesc ruşinea

şi intră numai la soţiile lor şi la cele stăpânite de dreapta lor pentru care nu li se va face dojană,

— însă cei care caută mai mult decât atât, aceştia sunt călcătorii de lege —

cei care păzesc lucrurile încredinţate lor şi legămintele lor

şi cei care îşi săvârşesc rugăciunile.

Aceştia sunt moştenitorii

care vor moşteni Raiul, unde vor veşnici.

Noi am creat omul din lut curat,

apoi l-am făcut dintr-o picătură de sămânţă pusă într-un vas trainic.

Şi apoi din picătură, am făcut un cheag de sânge şi din această îngrămădire am creat osul, şi am îmbrăcat osul în carne şi astfel am făcut o altă creaţie. Binecuvântat fie Dumnezeu, Cel mai bun creator!

După aceea voi muriţi,

apoi în Ziua Învierii veţi fi sculaţi.

Noi am creat şapte bolţi deasupra voastră şi Noi nu suntem nepăsători faţă de creaţie.

Noi am trimis apă din cer cu măsură şi am ţinut-o pe pământ cu toate că am putea-o lua.

Cu ea vă dăm la iveală livezi de curmali şi de vie în care aflaţi belşug de rod din care mâncaţi,

precum şi un copac ce creşte pe Muntele Sinai şi dă ulei şi mirodenii pentru mâncare.

O învăţătură aveţi şi în dobitoace: Noi vă adăpăm cu ceea ce se află în pântecele lor, şi de la ele multe foloase aveţi şi tot de la ele mâncaţi,