Showing 1-20 of 118 items.

Szczęśliwi są wierzący,

Którzy są pokorni w swoich modlitwach,

Którzy się odwracają od pustej gadaniny,

Którzy dają jałmużnę,

Którzy zachowują wstrzemięźliwość,

Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni.

- a którzy pożądają inne, poza nimi, są występni -

Którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań;

Którzy odprawiają swoje modlitwy.

Tacy są dziedzicami,

Którzy odziedziczą Raj, gdzie będą przebywać na wieki.

Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny.

Następnie umieściliśmy go - jako kroplę nasienia - w naczyniu solidnym.

Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy ze stwórców.

Następnie, z pewnością, pomrzecie,

A w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni.

Stworzyliśmy ponad wami siedem dróg i nie byliśmy niedbali w dziele stworzenia:

Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi; a przecież My mamy władzę ją usunąć.

I spowodowaliśmy, iż powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli; są tam obfite owoce, które wy zjadacie.

I drzewo wyrastające z góry Synaj, które wytwarza oliwę i przyprawę dla jedzących.