Showing 1-20 of 118 items.

De troende går det godt,

som er ydmyke i sine bønner,

som vender seg bort fra tomt prat,

som betaler det rituelle bidrag,

som holder sitt kjønnsliv i tømme,

unntatt når det gjelder hustruer og slavinner, for da kan de ikke lastes,

men de som begjærer noe utover dette, går over grensen,

som passer betrodd gods og sine forpliktelser,

og som overholder sine bønner.

Disse er arvingene,

som skal arve paradiset. Der skal de være og bli.

Vi skapte mennesket av en leirmasse.

Senere la Vi ham som en sæddråpe i sikker forvaring.

Så gjorde Vi dråpen til en kime, dette til det minste foster, og i fosteret formet Vi knokler, og knoklene dekket Vi med kjøtt. Så frembrakte Vi ham som en ny skapning. Velsignelsesrik er Gud, den beste skaper!

Så, etter dette, skal dere visselig dø.

Og så vil dere bli gjenoppvekket på oppstandelsens dag.

Over dere har Vi skapt syv himmelhvelv. Vi overså intet i Skapelsen.

Og Vi sendte ned vann fra himmelen i et visst mål, og lot det hvile i jorden. Men Vi er også i stand til å ta det bort.

Så frembrakte Vi ved det haver for dere, med palmer og druer. Dere har rikelig med frukt i dem, og av disse spiser dere.

Og et tre, som vokser frem av Sinais berg, som gir olje og krydder til dem som spiser.