Showing 1-20 of 118 items.

Ono što žele – vjernici će postići,

oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,

i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,

i koji milostinju udjeljuju,

i koji stidna mjesta svoja čuvaju –

osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju –

a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju –

i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,

i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju –

oni su dostojni nasljednici,

koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.

Mi čovjeka od bîti zemlje stvaramo,

zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo,

pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!

Vi ćete, poslije toga, pomrijeti,

zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.

Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili;

Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo –

i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove – u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete –

i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu.