Showing 1-20 of 30 items.

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,

Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je on boravište!

Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati:"Zar nije niko dolazio da vas opominje?"

"Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao" – odgovoriće –"a mi smo poricali i govorili:"Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!""

I reći će:"Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"

I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!

Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!

A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.