Showing 1-20 of 56 items.

โอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ย !

จงลุกขึ้น แล้วประกาศตักเตือน

และแด่พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเกียงไกร (ต่อพระองค์)

และเสื้อผ้าของเจ้า จงทำให้สะอาด

และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย

และอย่าทำคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย

และเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดทน

ในที่สุด เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้น

นั่นคือ วันนั้น วันแห่งความยากลำบาก

แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา มิใช่เป็นเรื่องง่าย

จงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิด

และข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือ

และลูกหลานอย่างพรั่งพร้อม

และข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื่น

แล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีก

เปล่าเลย ! เพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่าง ๆ ของเรา

ในไม่ช้าข้าจะเพิ่มพูนความยากลำบากแก่เขา

แท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเน

ดังนั้นเขาได้รับความหายนะ เขาจะคาดคะเนได้อย่างไร ?

แล้วเขาได้รับความหายนะ เขาจะคาดคะเนได้อย่างไร ?