Showing 1-20 of 56 items.

Ий тышкы киеме илә бөркәнгән пәйгамбәр!

Торгыл, кешеләрне Аллаһ ґәзабы белән куркыт! Мухәммәд г-м җир белән күк арасында тәхеткә утырган Җәбраил фәрештәне күреп курыкты, тиз генә өенә кайтып ятты һәм Хәдиҗәгә тышкы киемнәре белән капларга кушты. Шул вакыт Җәбраил ошбу сүрәнен, аятьләрен китерә башлады. Бу сүрә икенче иңгән сүрәдер.

Раббыңны зурлап тәкбир әйт.

Вә киемеңне нәҗәсәттән пакь кыл.

Аллаһуның ачуына илтә торган эшләрне ташла.

Кешегә бернәрсә бирсәң аннан күбрәкне өмет итеп бирмә.

Вә Раббың ризасы өчен кәферләрнең дошманлыгына сабыр ит, чыда!

Әгәр кыямәт өчен сур өрелсә.

Менә шул көн каты көндер.

Кәферләргә җиңеллеге юк авыр көндер.

Мин халык кылган бер кеше белән Мине ялгызымны гына куй.

Мин аңа төрле-төрле күп мал бирдем.

Вә үзе янында гына тора торган балалар бирдек, ягъни аталары бай булгач, балалары сәүдә белән китеп йөрмәделәр.

Вә аңа тормышны никадәр киң кылу белән киң кылдым.

Моның соңында да Минем аңа мал арттырмагымны өмет итәдер.

Юк инде, Бездән яхшылык көтмәсен, тәхкыйк ул Безнең аятьләребезгә карыша иде.

Аны бик мәшәкатьле булган ґәзабка кертермен. Ул Вәлид исемле бер бай мөшриктер, Мәккә мөшрикләре аңа киңәшкә килделәр һәм Коръән вә Мухәммәд хакында аның фикерен сорадылар. Вәлид әйтте:"Сез Мухәммәдне дивана дисез, бу сүзегез һич дөрес түгел, аның гакыллы икәнлеге тирә-якка мәгълүмдер. Сез аны сихерче дисез, аның сихер белән шөгыльләнгәне һич заһир булганы юк. Сез аны ялганчы дисез, аның ялган сөйләгәнен бу көнгәчә һичкем ишеткәне юк, һәм аның сүзләре шагыйрь сүзенә дә охшамый", – дип. Мөшрикләр: син нинди киңәш бирәсең, аңа ни дип әйтик, диделәр. Вәлид аларның сорауларына җавап бире алмыйча уйга калды.

Тәхкыйк ул – Вәлид Коръән һәм пәйгамбәр хакында ничек мәкерлек кылырга дип фикерләде, үзенчә халыкларга сөйләргә ялган сүзләр дә хәзерләде.

Вәлидкә ләгънәт булсын башы ватылсын – ничек чамалый!

Ул һәлак булсын, халыкны хактан адаштырырга янә ничек чамалый!