Showing 1-20 of 56 items.

DU SOM sveper in dig [i din ensamhet]!

Stå upp och varna!

Och prisa din Herres majestät!

Och rena ditt hjärta!

Och fly från all hednisk smitta!

[När du ger] ge inte för att få något tillbaka!

Och ha tålamod och fördrag [med allt] för din Herres skull!

När det blåses i basunen

har en svår Dag randats

för dem som [ständigt] förnekade sanningen, och ingen lättnad skall ges dem!

LÄMNA åt Mig att [ta itu med] den som Jag har skapat ensam [i moderlivet]

och gett stor rikedom

och söner som står vid hans sida,

och för vilken Jag har jämnat vägen [genom livet].

Och som nu väntar sig att Jag skall ge honom ännu mer!

Nej! Denne inbitne motståndare till Våra budskap,

skall Jag låta utstå [ett straff tyngre än] klättringen uppför [en hal och brant bergvägg].

Han tänker skarpt och överväger [hur han skall angripa dessa budskap] -

måtte han förgås för dessa tankar,

ja, måtte han förgås för dessa [onda] tankar. -