Showing 1-20 of 56 items.

Du som ligger innhyllet i din kappe,

stå opp og advar!

Lovpris din Herre!

Hold dine klær rene!

Sky det urene!

Gi ikke i håp om å få mer igjen!

Vis standhaftighet overfor din Herre!

Når det støtes i basunen;

det vil bli en hard dag;

for de vantro alt annet enn lett.

La Meg alene med ham Jeg har skapt!

Jeg gav ham rikdom i overflod,

og sønner som han har om seg.

Jeg tilrettela alt for ham!

Så begjærer han at Jeg gir ham mer!

Nei, så sannelig! Han viser tross mot Våre tegn!

Jeg skal gi ham en tung vei!

Han tenkte og vurderte,

du verden som han vurderte.

Ja, du verden, som han vurderte.