Showing 1-20 of 56 items.

O gij die met een mantel bedekt zijt!

Rijs op en predik.

Verheerlijk uwen Heer.

Reinig uwe kleederen!

Ontvlucht iedere schande.

Geef niet in de hoop, daarvoor meer terug te ontvangen.

En wacht geduldig op uwen Heer.

Als de trompet zal klinken.

Waarlijk die dag zal een dag der droefheid wezen.

En pijnlijk voor de ongeloovigen.

Laat mij alleen met hem dien ik geschonken heb;

Wien ik overvloedige rijkdommen heb geschapen.

En kinderen die in zijne tegenwoordigheid wonen;

Voor wien ik de zaken gemakkelijk en gebaand heb gemaakt,

En die begeert, dat ik hem nog andere zegeningen zal zenden.

Volstrekt niet; want hij is een tegenstander onzer wonderteekens.

Ik zal hem met ernstige rampen bedroeven;

Want hij heeft honende uitdrukkingen uitgedacht en gereed gemaakt, om den Koran belachelijk te maken.

Gevloekt zij hij. Hoe kwaadwillig heeft hij die gereed gemaakt!

En hij moge nog eens gevloekt zijn. Hoe kwaadwillig heeft hij die gereed gemaakt!