Showing 1-20 of 56 items.

Ty rouchem přikrytý!

Vstaň a varuj,

Pána svého oslavuj,

svůj oděv očišťuj,

hněvu Božího se varuj,

kvůli rozmnožování zisku neuštědřuj

a při Pánu svém trpělivě stůj!

Až zatroubeno bude pozounem,

ten den bude věru těžkým dnem,

pro nevěřící nelehkým břemenem.

Nech Mne s tím, jehož jsem Já jediný stvořil,

jemuž jsem majetek rozsáhlý daroval

a syny zde přítomné uštědřil

a jemuž jsem vše hladce uhladil,

a on pak ještě dychtí, abych více mu dal!

Však pozor! Vždyť proti Našim znamením on brojí,

však vyženu ho na vrch příkrý!

On věru vymýšlel a rozhodoval,

ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!

A znovu: ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!