Showing 1-20 of 56 items.

O ti, pokriveni!

Ustani i opominji!

I Gospodara svoga veličaj!

I haljine svoje očisti!

I kumīrā se kloni!

I ne prigovaraj držeći da je mnogo!

I radi Gospodara svoga trpi!

A kada se u Rog puhne –

biće to naporan dan

nevjernicima, neće biti lagahan.

Meni ostavi onoga koga sam Ja izuzetkom učinio

i bogatstvo mu ogromno dao

i sinove koji su s njim

i čast i ugled mu pružio –

i još žudi da uvećam!

Nikako! On, doista, prkosi ajetima Našim –

a naprtiću Ja njemu teškoće,

jer je smišljao i računao –

i, proklet bio, kako je proračunao!

i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! –