Showing 1-20 of 56 items.

O ti i mbuluar!

Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen (duke i thirrur).

Dhe madhëroje Zotin tënd!

Dhe rrobat tua pastroji!

Dhe të keqës së ndyrë largohu!

Dhe mos u mburr me atë që jep e të duket shumë!

Dhe për hir të Zotit tënd duro!

E,kur të fryhet në Sur,

Atëherë ajo është ditë e vështirë.

Për jobesimtarët është jo e lehtë.

Ti, më le Mua dhe atë që e krijova të vetmuar.

Dhe bëra këtë pasuri të madhe.

E bëra edhe me djem që i ka me vete.

Dhe Unë i lash në disponim të gjitha mundësitë.

E ai lakmon që t’i shtoj edhe më tepër.

E jo, se ai vërtet ishte mohues i fakteve tona!

Atë do ta ndrydhi me një dënim të rëndë e të padurueshëm.

Pse ai shumë mendonte, radhitte e përgatiste (për Kur’anin).

Qoftë i shkatërruar, po si përceptonte?

Prapë qoftë i shkatërruar, po si përceptonte?