Showing 1-5 of 5 items.

มือทั้งสองของอะบีละฮับจงพินาศ และเขาก็พินาศแล้ว

ทรัพย์สมบัติของเขา และสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้นั้นมิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลย

เขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชน

ทั้งภริยาของเขาด้วย นางเป็นผู้แบกฟืน

ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม