Showing 1-5 of 5 items.

MÅTTE Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [hel och hållen] förgås!

Vad hjälper honom [nu] hans rikedomar och allt vad han har förvärvat

Han skall brinna i en Eld som blossar högt,

och hans hustru, alltid på språng med illvilligt skvaller och förtal,

skall bära ett tvinnat rep om sin hals.