Showing 1-5 of 5 items.

Imeangamia mikono ya Abu Lahab, na yeye pia ameangamia.

Hayatamfaa mali yake, wala alivyo vichuma.

Atauingia Moto wenye mwako.

Na mkewe, mchukuzi wa kuni,

Shingoni mwake iko kamba iliyo sokotwa.