Showing 1-5 of 5 items.

Să-i piară mâinile lui Abu-Lahab şi el însuşi să piară!

Să nu-i priască averea-i şi ceea ce a agonisit!

Într-un foc cu vâlvătaie fi-va aruncat

dimpreună cu femeia sa, cărătoarea de vreascuri,

cu o frânghie din sfoară de curmal legată de gât.