Showing 1-5 of 5 items.

Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatërruar!

Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi!

Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë.

E edhe gruaja e tij, ajo që barti dru (ferra),

E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur.