Showing 1-7 of 7 items.

VAD ANSER du om den [människa] som förnekar Domen?

Det är samme man som motar undan den faderlöse

och som inte uppmanar [någon] att ge dem som lider nöd att äta.

Det skall gå dem illa som ber

utan att deras hjärtan deltar i bönen,

de som vill ses [och berömmas]

men som vägrar [sin medmänniska] även den minsta hjälp!