Showing 1-7 of 7 items.

Ka warrama kan beenin Abaalmarinta (Qiyaamada).

Kaas xooga Agoonta (xageeda).

Aan kuna boorrinaynin quudinta miskiinka.

Waxaa halaag u sugnaaday kuwa tukan (waa Munaafiqiinta).

Ee haddana halmaansan Salaaddooda.

Dadkana is tusiya.

Una diida alaabta (Laysugu kaalmeeyo).