Showing 1-7 of 7 items.

Czy widziałeś tego, który za kłamstwo uważa religię?

To jest ten, który z pogardą odpycha sierotę,

Który nie zachęca do nakarmienia biednego.

Biada modlącym się,

Którzy są niedbali w swojej modlitwie,

Którzy tylko chcą być widziani,

A odmawiają wspomożenia.