Showing 1-7 of 7 items.

Co soudíš o tom, jenž nazývá náboženství lží?

To je ten, jenž sirotka odhání

a k nakrmení chudáka nepobízí.

Běda těm, kdož při modlení

modlitbu svou se nestarají,

kteří chtějí být jen viděni

a dávat podporu odmítají.