Showing 1-7 of 7 items.

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

koji se samo pretvaraju

i nikome ništa ni u naruč ne daju!