Showing 1-20 of 44 items.

มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปัดป้องใด ๆ ให้พ้นจาการลงโทษไปได้

(การลงโทษนั้น) มาจากอัลลอฮฺ ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง

มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบริล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)

ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด

แท้จริงพวกเขา (มุชริกีน)มองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล

แต่ว่าเราเห็นมัน (การลงโทษ) นั้นเป็นเรื่องใกล้

วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย

และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตาม ผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่จะไถ่ตน ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา

และด้วยภริยาของเขา และด้วยพี่น้องของเขา

และด้วยญาติพี่น้องของเขา ซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา

และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ

ไม่เลยทีเดียว แท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโซน

หนังศีรษะถูกลอก ออก (เพราะความร้อนของไฟนรก)

มันจะเรียกผู้ที่ผินหลัง และหันห่างจากความจริง

และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้

แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว

เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขา ก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้ม