Showing 1-20 of 44 items.

Бер сораучы кәфер сорады киләчәк ґәзабны вә әйтте:"Әгәр ул Мухәммәд хәбәр биргән ґәзаб хак булса, ий Аллаһ безгә күктән таш яудыр" – дип.

Ул ґәзаб кәферләргә киләчәкдер, ул ґәзабны кире җибәрүче юк,

дәрәҗәләр иясе булган Аллаһудан.

Фәрештәләр вә Җәбраил фәрештә Аллаһ билгеләгән югары урынга ашырлар, озынлыгы илле мең еллык көндә.

Кәферләрнең сине инкяр итүләренә күркәм чыдау белән чыда!

Ул кәферләр кыямәтне ерак, яки булмас, дип уйлыйлар.

Әмма Без ул кыямәтнең вакыйгъ булуын бик якын күрәбез.

Ул көндә күк эрегән бакыр кеби булыр.

Вә таулар буялган йон кеби төрле төстә булырлар.

Ул көндә дус дустыны сорамас.

Ул дусларны бер-берсенә күрсәтерләр, шулай да сорашмаслар. Гөнаһлы кеше балаларын биреп, ґәзабтан котылуны теләр ул көндә.

вә хатынын һәм кардәшләрен биреп,

вә аны эченә алган кабиләсене биреп,

вә җирдә булган барча мәхлукатне биреп, соңра шуларның барчасын ґәзабта калдырып, үзен коткаруны теләр.

Кайда инде – аңа котылу була торган эш түгел, тәхкыйк ул ут ялкынланды.

Бик катылык белән баш тиресен вә башка әгъзаларын кубарыр.

Ул ут чакырыр вә үзенә тартыр хактан артка киткән вә Аллаһуга итагать итүдән баш тарткан кешене.

Һәм малны җыеп та фәкыйрьләргә, Аллаһ юлына бирмәгән саран кешене.

Тәхкыйк кеше саран, комсыз булып халык кылынды.

Әгәр аңа бер зарар ирешсә, аның өчен бик кайгыручы вә тавыш күтәрүчедер.