Showing 1-20 of 44 items.

EN MAN frågade om ett straff som väntar

dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja,

[ett straff] från Gud till vilken många vägar leder upp.

Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.

Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod!

De ser [straffet] som något mycket avlägset,

men Vi ser det som något som ligger helt nära!

Den Dagen skall himlen likna smält koppar

och bergen skall vara som högar av rödfärgad ull.

Ingen vän frågar efter en vän;

[ändå] får de se varandra. För att köpa sig fri från straffet kommer den obotfärdige syndaren den Dagen att vilja offra [till och med] sina barn,

sin hustru, sin broder,

de anhöriga som hade beskyddat honom,

ja, alla jordens invånare - [om] han på så sätt kan rädda sig.

Ack, nej! [Han slipper inte ifrån denna] rasande eld

som skall [bränna] bort hans hud upp till och med huvudsvålen!

Den kallar alla dem som vände ryggen [åt budskapet] och drog sig undan

och dem som samlade och gömde [rikedomar i sina kassakistor].

MÄNNISKAN är skapad rastlös och otålig.

Hon beklagar sig så fort hon drabbas av något ont,