Showing 1-20 of 44 items.

Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayo tokea,

Kwa makafiri - ambayo hapana awezaye kuizuia -

Kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mwenye mbingu za daraja.

Malaika na Roho hupanda kwendea kwake katika siku ambayo kadiri yake ni miaka khamsini elfu!

Basi subiri kwa subira njema.

Hakika wao wanaiona iko mbali,

Na Sisi tunaiona iko karibu.

Siku ambayo mbingu zitakapo kuwa kama maadeni iliyo yayushwa.

Na milima itakuwa kama sufi.

Wala jamaa hatamuuliza jamaa yake.

Ijapo kuwa wataonyeshwa waonane. Atatamani mkosefu lau ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe,

Na mkewe, na nduguye,

Na jamaa zake walio kuwa wakimkimu,

Na wote waliomo duniani, kisha aokoke yeye.

La, hasha! Kwa hakika huo ni Moto mkali kabisa,

Unao babua ngozi ya kichwa!

Utamwita kila aliye geuza mgongo na akageuka.

Na akakusanya mali, kisha akayahifadhi.

Hakika mtu ameumbwa na papara.

Inapo mgusa shari hupapatika.