Showing 1-20 of 44 items.

Midbaa wuxuu Eebe warsaday in Caddibaad ku dhacda Gaalada (loo soo dedejiyo).

Caddibaadaasna wax Gaalada ka Celin ma jiro.

Waxayna ka imaan Caddibaaddaasu Eebaha sarraynta iyo Sharafta u Saaxiiba.

Ee Malaa"igta kale iyo Jibriilba u koraan Maalin qaddarkeedu dhan yahay Konton Kun oo Sano.

Ee Nabiyow Samir Samir wanaagsan.

Gaaladu waxay Caddibaadda u arkaan inay fogtahay.

Annaguna waxaan u aragnaa inay dhawrdahay.

Caddibaaddaasu waxay dhici Maalinta Cirku noqon bir la dhalaaliyey oo kale.

Buuruhuna ay noqon Suuf la tifay oo kale.

Sokeeyana uusan sokeeye wax warsanaynin.

Wayna is arkayaan, dambiiluhuna wuxuu jeelaan inuu iskaga furto Maalintaas Caddibaadeeda Caruurtiisa.

Haweenaydiisa, Walaalkiis.

iyo qaraabadiisii soo dhawaynayey.

iyo waxa Dhulka ku sugan dhammaan markaa uu nabad galo.

Saas ma aha ee waxaa jirta Naar kulul (oo ay geli).

Waxayna siibi Galka (Madaxa iyo Jirka).

Waxayna u dhawaaqi dadka jeedsaday xaqana diiday.

Xoolahana kulmiyey oo hayey (oon xaqa ku bixinin).

Dadka waa la abuuray iyaga oo Naf jaclaysi badan.

Haddii dhib taabto wuu argagaxaa.