Showing 1-20 of 44 items.

Zapytał żądający wyjaśnienia o karę spadającą

Na niewiernych - której nikt oddalić nie potrafi -

Pochodzącą od Boga, władcy stopni.

Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu, którego wielkość - pięćdziesiąt tysięcy lat.

Bądź więc cierpliwy cierpliwością piękną!

Oni myślą, że ona jest daleka,

Lecz My sądzimy, że jest bliska.

Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona,

A góry będą jak kłaczki wełny.

I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela,

Kiedy się zobaczą. Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami,

Swoją towarzyszką i swoim bratem,

I swoim klanem, który mu dawał schronienie,

I wszystkimi, którzy są na ziemi, żeby tylko mógł być uratowany.

Wcale nie! Zaprawdę, to jest ogień piekielny!

Zrywający skalp,

Wzywający tego, który się wycofał i który się odwrócił plecami;

Który zbierał i przechowywał.

Zaprawdę, człowiek jest stworzeniem zmiennym:

Kiedy dosięgnie go zło, jest niecierpliwy;