Showing 1-20 of 44 items.

Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa,

orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,

(yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.

Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).

Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak,

dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),

dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,

sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,

dan isterinya dan saudaranya,

dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).

Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.

Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,

yang mengelupas kulit kepala,

yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama),

serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,